Oikaisupyyntö

Sukukirjojen julkaisemista pidetään hyvänä ja arvostettavana kulttuurityönä eikä henkilötietojen saattamista tällä tavalla julkisuuteen pidetä yleensä ongelmana. Ihmiset haluavat kuitenkin itse päättää siitä, mitä tietoja heistä sukujulkaisuissa esitetään.

Tämän sivuston henkilötiedot perustuvat julkaistuihin kyläkirjoihin ajalta ennen henkilötietolain uudistusta joulukuussa 2018. Kirjoihin on suurelta osin saatu henkilöltä/suvun edustajalta lupa tietojen julkaisuun. Uuden henkilötietolain nojalla sinulla on kuitenkin oikeus poistaa omat ja puolison tiedot tältä sivustolta. Tällöin voidaan henkilöiden nimien sijasta käyttää esimerkiksi merkintää ”mies, syntynyt 1940”.

Pyynnöstä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.

 

Lähetä oikaisu/poistopyyntö

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

Sovellettu henkilötietolaki

Sukututkimusrekisterin ylläpitäjän velvoitteet

Kun sukututkimusrekisteriä ylläpidetään muihin kuin yksinomaan yksityisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin, on sukututkijan täytettävä seuraavat henkilötietolain velvoitteet.

Suunnittelu ja rekisteriselosteen laatiminen

Heti kun sukututkija päättää, että sukututkimusrekisterin tietoja tullaan jossakin vaiheessa käyttämään esimerkiksi sukujulkaisun pohja-aineistona, hän on velvollinen suunnittelemaan sukututkimusrekisterin tietojenkäsittelyn. Sukututkijan on myös laadittava rekisteriseloste. Jos sukututkijalla tai sukuseuralla on verkkosivusto, on rekisteriseloste julkaistava siellä.

Tiedottaminen

Sukututkijan velvollisuus on huolehtia, että henkilö voi saada tiedon siitä, että hän on sukututkimusrekisterissä ja siitä, mitä tiedoilla on tarkoitus tehdä. Tiedottamisvelvollisuus on toteutettava silloin, kun tietoja kerätään henkilöiltä itseltään ja viimeistään silloin, kun sukututkimusrekisteristä siirretään tietoja esimerkiksi sukujulkaisun pohja-aineistoksi.

Tiedottamisvelvollisuus on parasta toteuttaa niin, että sukututkimusrekisteristä tiedotetaan monikanavaisesti ja mahdollisimman kattavasti. 

Tiedon korjaaminen

Sukututkijan on henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä sukututkimusrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Kiellon kirjaaminen

Henkilöllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsitteleminen. Kielto koskee myös hänen puolisonsa ja alaikäisten lastensa tietoja. Kielto-oikeutta käyttänyttä henkilöä ei saa poistaa sukututkimusrekisteristä, vaan kielto tulee merkitä hänen kohdalleen. Tällöin voidaan henkilöiden nimien sijasta käyttää esimerkiksi merkintää ”mies, syntynyt 1940”.

LIsätietoa: https://tietosuoja.fi/gdpr