Evästekäytännöt

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeillä parannetaan sivuston käytettävyyttä sekä kerätään tilastotietoja käytöstä (Google Analytics).

Sivustolla on käytössä Google Analytics-kävijäseuranta. Seuranta kerää tietoa kävijöistä sivuille asennetun JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä. 

Tilastointitarkoituksia varten kerätään tietoja, joista käyvät ilmi mm. käytetty selain, selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika sekä millä sivuilla kävijä on käynyt. Tietoja käyttö tarkoituksena on kehittää palvelua paremmaksi.

Lue evästeiden käytöstä tarkemmin Googlen verkkosivuilta.

Rekisteriseloste

Laatimispäiväys: 7.10.2019  Päivitetty viimeksi: 7.10.2019

Rekisterinpitäjät ja rekisteriasioista vastaavat henkilöt 

Nimi: Pentti Loukonen
Asema: Sukututkija, webmaster
Yhteystiedot: Puh. 040 759 2286, sähköposti pentti.loukonen (ät) kolkkala-rautanen.fi

Nimi: Pertti Suurhasko
Asema: Webmaster
Yhteystiedot: Puh. 0400 538 608, sähköposti pertti.suurhasko (ät) kolkkala-rautanen.fi

Rekisterin nimi
Pentti Loukosen sukututkimusrekisteri, joka sisältää tietoja Kuolemajärven Kolkkalan ja Koiviston Rautasen kylien suvuista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.