Uutisointia Kolkkalassa 1930-35

Rannan Sanomien uutisia

Talo n:o 50 16.7.1930 Rannan Sanomat
Tulipalonalku Kuolemajärven Kolkkalassa. Viime viikon keskiviikkona puolen päivän aikaan huomattiin Matti Kettisen talossa, että talon ullakolla oli tuli päässyt irti ja uhkasi koko rakennusta. Kuitenkin saatiin sammutusväkeä naapuritalostakin hätään ja tuli saatiin tukahdutetuksi heti alkuunsa sen ehtimättä saada aikaan sanottavampia vaurioita. Tilanne oli ollut kuitenkin niin uhkaava, että jos naapurista ei heti parin minuutin aikana olisi jouduttu paikalle, niin talo olisi tuhoutunut kohta maan tasalle. Tuli sai nähtävästi alkunsa savupiipun halkeamasta, josta kipinä pääsi ullakkotäytteisiin.

6.8.1930 Rannan Sanomat
Kuolemajärven kunnanvaltuuston kokous pidettiin, kunnan lastenkodilla Mellolassa. Ennen varsinaista asiain käsittelyä herätettiin kysymys kommunistien äänillä ja avustuksella valittujen valtuusto jäsenten erottamisesta valtuuston jäsenyydestä. Koska valtuutettu V Matikainen oli estettä ilmoittamatta jäänyt kokoukseen saapumatta ja kun hän oli kommunistien avustuksella päässyt valtuustoon katsottiin hänet valtuustosta eronneeksi.

Kokouksessa saapuvilla ollutta Jooseppi Rankia, joka niinikään oli tullut valtuutetuksi kommunistien myötävaikutuksella, kehoitettiin poistumaan kokouksesta, jonka hän muutaman puheenvuoron jälkeen tekikin. Tämän jälkeen valtuusto yksimielisesti katsoi mainitut valtuuston jäsenet eronneeksi valtuuston jäsenyydestä ja päätti tehdä asiasta ilmoituksen sisäasiainministeriölle ja läänin maaherralle.

Talonpoikaismarssiin osallistuneille päätettiin maksaa matkakustannukset valtuuston käyttövaroista laskun mukaan.

Vaalilautakuntiin valittiin - Kolkkalan äänestysalueeseen: Konsta Mahkonen puheenjohtajana, J Venäläinen ja Konsta Hietanen. Varamiehet: Jooseppi Sirkiä, Mikko MP Hiironen ja Taavetti Villa.

Mainittakoon vielä, että kokouksen kestäessä opettaja M Remes, talonpoikaismarssiin osallistuneena, teki valtuustolle selkoa marssin aikana saamistaan vaikutelmista, jonka jälkeen kohoitettiin kolminkertainen "eläköön" isänmaalle.

5.3.1931 Rannan Sanomat
Kuolemajärvi. Vaaliluettelot valtiollisia vaaleja varten Kuolemajärven kunnassa on tarkastamista varten esille pantuina maaliskuun 1 päivästä saman kuun 15 päivään. allamainittujen vaalilautakuntien puheenjohtajien luona: Akkalan äänestysalueella opet. S Kuikalla. Huumolan, opettaja R. Parikalla. Inkilän, taloll. Nikod. Inkisellä. Kaukjärven, opettaja E. P. Valiolla. Kolkkalan, taloll. Konsta Mahkosella ja Seivästön, herastuomari S. A. Rusilla. Kuolemajärvellä, 27 päivänä helmikuuta 1931. Vaalilautakunnat.

16.4.1931 Rannan Sanomat
Kuolemajärven kunnanvaltuuston kokous tk. 7 pnä: - valittiin tielautakunnan puheenjohtaja lausunnon antajaksi maaherran välipäätökseen Koiviston rajalta Kolkkalan kautta johtavan maantien valtion haltuun tarjoamisasiassa.

30.4.1931 Rannan Sanomat
Kuolemajärvi. Koska kaikki eivät tuoneet lapsiaan rokotettavaksi äsken toimeenpantuihin yleisiin rokotuksiin, niin kehoitetaan lasten vanhempia ja huoltajia, laissa säädetyin edesvastuun uhalla, huolehtimaan siitä että rokottamatta jääneet lapset tulevat rokotetuiksi tätä varten järjestetyissä rokotustilaisuuksissa, jotka pidetään seuraavassa järjestyksessä: Laasolassa M Hiirosen perill. perjantaina 1.5 klo 11. Kolkkalassa K Mahkosella samana päivänä kol 15. Rokotuksen tarkastus toimitetaan viikon kuluttua samoissa paikoissa ja aikoina. Kuolemajärvellä, 23 päivänä huhtikuuta 1931. Kunnallislautakunta.

6.8.1931 Rannan Sanomat
Äkkikuolema kohtasi Kuolemajärven Kolkkalassa erästä vanhaa leskiemäntää, joka oli ollut rannalla mattoja pesemässä, noustuaan rannasta kotipihalle saikin sydänhalvauksen ja kuoli paikalla.

26.5.1932 Rannan Sanomat
Kaksi miestä hukkui Kuolemajärvellä. Maanant. vasten yöllä hukkui Kuolemajärvellä taloll. Emmanuel Loukonen Kotoisin Laasolan kylästä ja taloll. poika Antton Mooseksenp. Vyyryläinen, Pinnonniemestä.

Sunnuntai iltana olivat miehet yhdessä luultavasti ryypiskelleet ja lähtivät myöhemmin pienellä veneellä Kuolemajärvelle soutaen järven toiselle puolelle Hietasen rantaan. Täältä he olivat lähteneet paluumatkalle todennäköisesti klo 1 ajoissa yöllä ja matkalla tapahtui hukkuminen.

Kukaan ei hukkumistapausta nähnyt, aamulla löydettiin vene kumollaan Hietasen rannan puolelta ja jonkun matkan päässä siitä veneen toinen airo ja istuin sekä Vyyryläisen hattu uiskentelemasta veden pinnalta. Loukonen oli n. 55-60 vuotias, perheellinen, Vyyryläinen n. 30.vuot. perheetön. Hukkuneiden ruumiita ei ole tavattu ahkerista naarauksista huolimatta.

28.7.1932 Rannan Sanomat
Metsäpalo Kuolemajärvellä. Viime maanantaina kävi Kuolemajärvellä ankara ukkonen. ..iski salama Kristian Akkasen omistamaan metsään. Sammutustöihin ryhdyttiin kiireesti, kun oli tyyni ilma. ..saatiin tuli rajoitettua niin, että vain toista hehtaarin (?) alalta hakkausta ehti palaa

Talo K03 1.9.1932 Rannan Sanomat
Tulipalo Kuolemajärvellä. Riihi ahoksineen paloi poroksi. Viime sunnuntaina illalla K-järven Kolkkalassa sattui tulipalo. Mainittuna päivänä noin klo 19.30 Aleks. Torkkelin riihi syttyi palamaan. Riihi oli täydessä ahoksessa ja samaten riihen edessä oli toinen ahos. ..tuli naapureita myös sammutustyöhön runsaasti avuksi mutta riihi paloi perustuksiaan myöten poroksi. .. Mistä tuli oli saanut alkunsa ei ole tietoa. Riistä (!) oli viimeksi lämmitetty sunnuntaina aamulla. Riihi oli vakuutettu 

15.9.1932 Rannan Sanomat
Haasteottelu Kuolemajärvellä. Kuolemajärven Kolkkalassa on ensi sunnuntaina pallokentällä luja potkupallo-ottelu. Kolkkalan pojat ovat haastaneet ukkomiehet kilpasille kanssaan ja ensi sunnuntaina siis ratkeaa, kumpi parempi on.

15.9.1932 Rannan Sanomat
Kuolemajärven sk:n Kolkkalan ja Akkalan kyläosastot pelasivat t.k.:n 4 p:nä ystävyysottelun jalkapalloilussa. Ottelut voitti Kolkkalan osasto tuloksella 2-1

24.11.1932 Rannan Sanomat
Kolkkalan Osuuskassan syyskokous pidettiin t.k.:n 13 p:nä Taavetti Kettisen talossa. Puheenjohtajana toimi Aapram (!) Lattu ja sihteerinä Väinö Venäläinen. Kassan ylimmäksi antomääräyslainaksi päätettiin 7000 mk jäsenelle, ottolainan ylin raja pysytetiin entisellään 700 000 markkaa. Erovuoroiset hallinnon jäsenet valittiin uudelleen paitsi Valfrid Juntusen tilalle valittiin varajäseneksi Eela (?) Koli. Tilintarkastajiksi tulivat Anton Tervahartela ja Juljus Rokka sekä varalle Yrjö Setälä ja Urho Sunden

Talo K25 24.11.1932 Rannan Sanomat
Kuolemajärven ampumistapaus. kuten olemme kertoneet, ammuttiin t. k. 13 p:nä myöhään illalla Kuolemajärven Kolkkalassa maantiellä työmies Väinö Lainetta, kun samana iltana Pentikäisen talossa pidetystä tansseista ihmiset olivat poistulossa.

Nyttemmin on ampumistapauksen johdosta pidätetty kuulusteltavaksi Loukonen niminen mies, Hiop Loukosen poika, Kuolemajärveltä. Loukonen on kuulusteluissa kieltänyt syyllisyytensä, väittäen, että Laineeseen sattunut kuula lähti tämän omasta taskuaseesta. Tutkimuksia ja kuulusteluja jatketaan edelleen. Tiedustellessamme V. Laineen tilaa Viipurin lääninsairaalasta ilmoitettiin meille, että hengenvaaraa ei hänellä enää ole ja hänen vointinsa on nyttemmin hyvä.

5.1.1933 Rannan Sanomat
Oikeus ja poliisiasioita. Kuolemajärven välikäräjillä oli Kolkkalassa viime marraskuun 13 p:nä Kolkkalassa tapahtunut ampuminen, missä Laasonen-niminen mies ampui iltamatilaisuudessa talollisenp. Väinö Lainetta vatsaan sillä seurauksella, että Laine on vieläkin lääninsairaalassa hoidettavana ja hänen tilansa on huononlainen. Juttu lykättiin lisäselvitysten saamista varten tammik. 24 p:nä pidettäviin käräjiin.

Talo K33 Nikodemus Kettisellä ennen Heikkilää 5.1.1933 Rannan Sanomat
Tulipalo Kolkkalassa. Viime tiistaita vasten yöllä syttyi Kuolemajärven Kolkkalassa taloll. Nikod. Kettisen saunarakennus tuleen, palaen lyhyessä ajassa poroksi. Kun palo huomattiin, oli se jo niin suuressa mitassa, ettei minkäänlaiset sammutusyritykset enää olisi tehonneet.

Saunan mukana paloi myöskin jonkun verran irtaimistoa ja pyykkivaatteita, joten 1500 mk. vakuutussumma ei vastaa vahinkojen suuruutta. Tulen irtipääsyn syytä ei vielä tarkoin tiedetä, mutta on luultavaa, että kipinä olisi sinkoutunut seinätäytteisiin, josta sytytti palon.

12.1.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven Kolkkalassa tapahtuneen ampumistapauksen uhri talollisenp. Väinö Laine on kuollut t. k. 5 pnä. Viipurin lääninsairaalassa. Kuten lehdessämme on kerrottu tapahtui ampuminen marras. 13 pnä. iltamatilaisuudesta poistuttaessa.

Talo K48 12.1.1933 Rannan Sanomat
Tapaturma Kuolemajärvellä. Maanantaina illalla tapahtui Kuolemajärven Kolkkalassa tapaturma. Eino Kettinen löi kirveellä ranteeseensa ja hänet oli tuotava Koivistolle kunnanlääkärin luo apua saamaan.

26.1.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven ampumistapaukset. Kuolemajärven käräjillä, jotka päättyivät viime tiit. keskeytetään viikon ajan, oli käsiteltävänä Kuolemajärven Kolkkalassa viime marrask. tapahtunut ampumistapaus, jonka uhri talollisenp. Väinö Laine on nyttemmin kuollut, kuten lehdessämme on kerrottu. Ampuja työm. Laasonen oli tuotu vastaamaan oikeuteen, mutta asia siirrettiin vielä seuraaviin käräjiin.

Talo K38 9.2.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven Kolkkalassa kuoli Abram Kettiseltä joku päivä sitten 2-vuotias juoksijahevosen alku, suolisolmuun. Omistajalle koitui tuntuva vahinko.

Talo K50 20.4.1933 Rannan Sanomat
Varkauksia Kuolemajärvellä. Kuolemajärven Kolkkalassa on perunakuoppiin tehty luvattomia vierailuita. Niinpä Matti Kettisen perunakuopassa käytäessä pääsiäisaattona huomattiin, että sieltä on kadonnut noin kaksi hehtoa perunoita ja kaikki mustikkapullot, luvultaan kymmenkunta, jotka olivat olleet kuopassa säilössä. Samaten oli Kolkkalassa viety hiljakkoin erään toisenkin talon perunakuopasta mustikkapulloja.

Talo K34 27.4.1933 Rannan Sanomat
Tulipalonalku Kuolemajärven Kolkkalassa. Tk:n 18 pnä syttyi Kuolemajärven Kolkkalassa Simo Aleksander Kettisen asuinrakennuksen katto tuleen savupiipusta lentäneestä kipinästä. Tulipalon syttyessä klo 4 aikaan ip. ei talossa sattunut silläkertaa olemaan miesväkeä kotosalla, mutta saatiin sammutusväkeä kuitenkin verraten nopeasti hälyytettyä paikalle ja tulipalo alkuunsa sammutettua niin, että vain muutamia reikiä ehti pärekattoon syntyä. Tuuli oli voimakas palon aikana, joten suurempikin vaara olisi ollut tarjolla ja yhteen aikaan tilanne näyttikin jo uhkaavalta katon ollessa kauttaaltaan tulessa.

27.4.1933 Rannan Sanomat
Miestappo Kuolemajärvellä. Viime perjantaina löydettiin Kuolemajärvellä Laasolan kylässä maantiellä makaamassa kuolleena. Kuollut tunnettiin talollisen vävyksi Mikko Sysmäläiseksi, Kuolemajärven Laasolan kylästä ja todettiin miestä lyödyn puukolla oikeaan kainaloon.

Myöhemmin pidättivät viranomaiset Laasolasta kotoisin olevan työmiehen Nikodemus Laasosen, joka tunnustikin Sysmäläisen surmanneensa heidän välillään syntyneestä riidasta. Molemmat miehet olivat juopotelleet Anton Pentikäisen mökillä Laasolassa ja Laasosen kertoman mukaan oli Sysmäläinen ensiksi hyökännyt hänen kimppuunsa, jolloin hän itsepuolustukseksi löi puukolla Sysmäläistä edellä kerrotuin seurauksin. Sekä surmattu että surmaaja olivat molemmat perheellisiä miehiä ja tunnettuja ennestään resuisesta elämästään.

5.5.1933 Rannan Sanomat
Pienempi tapaturma sattui Vapunpäivän iltana Kuolemajärven Kolkkalassa Nikodemus Kettisen palveliattarelle, jonka jalan päälle vyöryi pylväskasasta eräs tukki ja vioitti nilkkaa pahanlaisesti. Tapaus sattui siten, että eräällä kankaalla oli istumassa pylväskasan päällä joukko kylän nuoria ja siinä keskinäisessä kisailussa sattuikin eräs tukki kasasta irtautumaan ja satutti vyöryessään mainittua palvelijatarta nilkkaan.

Talo K05 11.5.1933 Rannan Sanomat
Äkkikuolema kohtasi Kuolemajärven Kolkkalassa Tuomas Latun talon vanhan emännän tämän kotosalla ollessaan. Kuolema johtui todennäköisesti sydänhalvauksen kautta.

Talo K19 11.5.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven Kolkkalassa olivat kyläkunnan lotat järjestäneet paikkakunnan äideille juhlan kansakoululla, jonne olikin juhlavieraita saapunut runsaasti. Tilaisuudessa piti puheen nti Hilma Venäläinen, nti Martta Lattu esitti kertomuksen, nti Martta Mäkeläinen lausui runon samoin rva Sylvi Rusi.

Lotat esittivät laulua, nti Lahja Kettinen esitti yksinlaulua. Äidit saivat virvokkeita ja kahvia. Paikkakunnan äidit pyytävät lausua lotille sydämelliset kiitoksensa juhlien järjestelystä, joka heille tuotti sanomattoman ilon.

13.6.1933 Rannan Sanomat
Kuolemajärven kunnanvaltuuston kokouksessa valittiin kunnallisvaalien vaalilautakuntaan Kolkkalan äänestysalueelle Konsta Mahkonen, Juho Venäläinen, Konsta Hietanen ja varalle Jooseppi Sirkiä, Niko Hiironen ja Taavetti Villa.

27.7.1933 Rannan Sanomat
Taisteluharjoitus Kuolemajärvellä. Komppania Karjalan Kaartia ja Kuolemajärven suojeluskunta pitivät taisteluharjoituksen viime lauantaina Kuolemajärvellä. Sotilaat olivat hyökkäävänä ja suojeluskunta puolustajina. Ankaran "sodan" jälkeen vietettiin yhteisesti iltaa Kuolemajärven Seurojen talolla. Ohjelma oli vaihtelevaa, ja yleisöä tilaisuuteen oli kerääntynyt runsaasti.

10.8.1933 Rannan Sanomat
Kolkkalan peräkulmilla olivat joku aika sitten akat ärtyneet ilmi tappeluun joistakin pelikorteista jolloin aseina käytettiin vain terveitä nyrkkejä, mutta tartuttiin lopuksi seipäisiin. Mustelmia syntyi puolin ja toisin mutta mitään vakavampaa ei tullut. Siis Nainenkaan ei enää tahdo vaieta yhteiskunnassa, vaan on kaikessa mukana kuin mies.

24.8.1933 Rannan Sanomat
Otettu talteen. Auto otettu talteen Kuolemajärven-Kolkkalan väliseltä metsätaipaleelta. Omistaja kääntyköön asiassa konstaapeli Raatikaisen puoleen.

Talo K61 14.9.1933 Rannan Sanomat
Saunapalo Kuolemajärvellä Viime sunnuntaita vasten yöllä k:lo 2 aikaan syttyi Kuolemajärven Kolkkalan kylässä mökkiläisen Anton Jack'in sauna tuleen ja paloi tällöin perustuksiaan myöten. Talonväki kyllä heräsi ajoissa, mutta kun kylään on ainakin noin kilometrin matka ei sammutusväkeä saatu heti paikalle ja täten sauna sammutusväen puutteessa tuhoutui. Sauna oli vakuutettu.

Talo K39 21.9.1933 Rannan Sanomat
Kadonnut. Viime lauantaina katosi Kuolemajärven Kolkkalassa Anton Vyyryläisen lehmä. Tuntomerkit: nupo, kyyttö, kello kaulassa, 2 kert. poik. maitolehmä. Pyydetään ilmoittamaan Anton Vyyryläiselle.

28.9.1933 Rannan Sanomat
Puukotus öisellä maantiellä. Viime sunnuntai-iltana, kun yleisö oli palaamassa Rautasella vietetyistä sk:n iltamista, syntyi Rautasen ja Kolkkalan välisellä maantiellä kahakka eri kylien nuorten miesten välillä, luultavasti vanhoista kyläriidoista.

Kahakan aikana lyötiin Kuolemajärven Kolkkalasta kotoisin olevaa Emil Kettistä aluksi seipäillä ja lopuksi puukolla molempiin olkapäihin. Toiset Kolkkalan miehet pääsivät ehjin nahoin, mutta Kettinen jäi hiukan muista jäljelle ja sai koko joukon niskaansa.

Hänen saamansa haavat ovat kuitenkin verraten lieviä ja pääsi hän kohta sidonnan jälkeen kotiinsa. Kuulusteluja varten on tapauksen johdosta pidätettyinä Vilho Sorvali, Väinö Kuusela ja Toimi Parkki Rautaselta. Puukottajasta ei ole toistaiseksi saatu selvää.

28.9.1933 Rannan Sanomat
Auto ja 250 litraa Kuolemajärvellä. T.k. 15 p:nä ajoivat Koiviston rannikkokomennuskunnan miehet takaa erästä kuorma-autoa, jonka epäilivät olevan spriinkuljetuspuuhissa rannikolta ja saavuttivatkin sen Kuolemajärven Kolkkalan Mäkeläisen talossa. Kuorma-auto oli V 2769 ja oli siinä lastina 250 litraa spriitä, joka samoin kuin auto takavarikoitiin. Autossa olleet miehet pääsivät pakenemaan.

5.1.1934 Rannan Sanomat
Varkaus: Teurastaja Juho Poikonen Kuolemajärven Kolkkalasta on ilmoittanut viranomaisille häneltä uudenvuoden yönä tallista varastetun hevosvaljaat

Talo K44 15.2.1934 Rannan Sanomat
60 vuotta täyttää helmikuun 28 pnä maanviljelijä Konsta Mahkonen Kuolemajärven Kolkkalassa. Hän on syntynyt Viipurin pitäjän Samolan kylässä ja siirtyi jo 21 vuotiaana Kuolemajärvelle, jossa siitä lähtien on suurella harrastuksella ja menestyksellä harjoittanut maanviljelystä.

Tämän ohella on hän toiminut monissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Niinpä hän on ollut kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenenä sekä holhouslautakunnan puheenjohtajana, jäsenenä köyhäinhoitohallinnossa, kansakoulun johtokunnan puheenjohtajana, kunnanvaltuuston jäsenenä useampia kertoja kuuluen nykyäänkin valtuustoon, valtion sekä kunnan vaalilautakuntien puheenjohtajana Kolkkalan äänestysalueessa ja sotilasmajoituslautakunnan jäsenenä.

Tämän lisäksi hän on osallistunut osuustoimintaan ollen m.m. Kolkkalan osuuskassan perustavana jäsenenä y.m. luottamustoimissa. Yhdymme osaltamme niihin lukuisiin onnitteluihin, jotka hän tänä merkkipäivänä saa.

1.3.1934 Rannan Sanomat
50-vuotias. Ensi maanantaina 5. pnä maaliskuuta täyttää 50 vuotta Koiviston kirkkoherra Toivo Kansanen. Kirkkoherra Kansanen on syntynyt Jyväskylässä, suorittanut ylioppilastutkinnon v. 1904 ja vihitty papiksi v. 1908. Palveltuaan aluksi ylimääräisenä pappina Petäjävedellä, Jyväskylässä ja Ähtärissä tuli hän Hauhon kappalaiseksi v. 1912 ja seuraavana vuonna Kuortaneen kirkkoherraksi, jota tointa hoiti lähes 7 vuotta. Siirtyi tämän jälkeen Joensuun kirkkoherraksi, jossa toimi m.m. Joensuun lyseon ja yhteiskoulun uskonnon opettajana.

Oman virkansa ohella on khra Kansanen hoitanut Pielisensuun khr:n virkaa, ja toiminut sotilaspappina. V. 1924 toukokuussa tuli hän Koiviston kirkkoherraksi. Opintomatkoja on khra Kansanen tehnyt Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Saksaan, tutkien kirkollisia oloja näissä maissa. Myöskin kirjalliset harrastukset ovat hänen mielitöitään.

Merkittävän työn on khra Kansanen suorittanut näiden, kohta kymmenen vuotta kestäneiden vuosien aikana, paikkakunnallamme. Paitsi seurakuntansa huolehtijana on hän myöskin mukana kunnallisessa elämässä, kuten kuuluen m.m. kauppalan valtuustoon ja on ollut raittiusseuran jäsenenä jo useamman vuoden.

Ennenkaikkea on khra Kansanen kuitenkin seurakunnastansa huolehtiva paimen, joka hetkeäkään itseään säästämättä on aina valmis lähimmäistään auttamaan. Aina ystävällisenä todellisena kansanmiehenä, suuresti sivistyneenä ihmisenä onkin khra Kansanen saavuttanut seurakuntalaistensa täyden ymmärtämyksen ja suosion. Niiden satojen joukkoon, jotka tänä juhlapäivänä muistavat päivänsankaria yhtyy myöskin Rannan Sanomat.

Talo K39 7.6.1934 Rannan Sanomat
Lehmä löydetty kuolleena. Viime viikon torstaina löysi talollisen tytär Impi Mäkeläinen Kuolemajärven Kolkkalan kylästä n.k. Saunasuosta läheltä rataa mätänemistilassa olevan kuolleen lehmän. Tuntomerkeistä päätellen arvellaan lehmän olevan saman, joka katosi selittämättömällä tavalla viime kesänä ja jonka omisti talollinen Vyyryläinen Kolkkalan kylästä.

Talo K61 11.10.1934 Rannan Sanomat
Eläinten tapaturmia Kuolemajärvellä Joku aika sitten joutui Kolkkalan kylän kohdalla Kuolemajärvellä Anton Jackin lehmä rautatieylikäytävällä junan alle, murskaantuen tällöin täydellisesti. Lehmä oli omistajansa ainoa, joten köyhälle miehelle koitui tästä suuri vahinko.

Talo K05 11.10.1934 Rannan Sanomat
Niinikään äskettäin loukkaantui omituisella tavalla talollisen Aleksander Skytän hevonen Kolkkalan kylästä kun toinen hevonen kuljetettaessa potkaisi edellä mainitun Skytän hevoselta jalan poikki. Hevonen piti lopettaa heti. Tässäkin tapauksessa omistajalle koitui suuri vahinko, sillä hevonen oli arviolta noin 2,000 mk:n arvoinen

25.10.1934 Rannan Sanomat
Lääkärin vastaanotto Kuolemajärvellä: Uudenkirkon kunnanlääkäri ottaa vastaan potilaita Kuolemajärven apteekilla kuukauden toisena ja neljäntenä perjantaina klo 14.00 - 16.00 (2 - 4).

Talo K24 20.12.1934 Rannan Sanomat
Kuolemajärven kunnanvaltuuston kokous pidettiin viime maanantaina ja käsiteltiin seuraavat asiat: --- Aleksis Triipposen anomusta päästä Suomen kansalaiseksi päätettiin puoltaa.

Talo K40 18.4.1935 Rannan Sanomat
Ikävä tapaturma Kuolemajärvellä. Viime maanantaina sattui Kuolemajärven pitäjän Kolkkalan kylässä ikävä tapaturma, kun noin 14-15 vuoden ikäinen talollisen poika Pentti Kettinen oli veljensä kanssa ottamassa olkikuormaa eräästä niittyladosta. Tällöin kaatui nimittäin heidän kuormansa sillä seurauksella, että kuorman päällä ollut Pentti Kettinen putosi kuormassa olleeseen heinähankoon, jolloin hangon piikki tunkeutui hänen vatsaansa. Kettinen tuotiin kiireesti Koivistolle, jossa kunnanlääkäri antoi hänelle ensiavun, jonka jälkeen hänet lähetettiin Viipurin Lääninsairaalaan.

5.9.1935 Rannan Sanomat
Juna ruhjoi Kuolemajärvellä lehmän. Viime maanantaina jäi Hietasen kylästä kotoisin olevan taloll. Hiirosen lehmä Koivistolta Kuolemajärvelle tulevan päiväjunan eteen sillä seurauksella, että juna sysäsi sen radan viereen. Tällöin sai lehmä niin pahoja vammoja, että se oli heti teurastettava. Lihat kyllä kelpasivat käytettäväksi, mutta hyvän lypsylehmän menettämisestä koitui kaikesta huolimatta sen omistajalle melkoinen vahinko.

Talo K16 17.10.1935 Rannan Sanomat
Muuttaneet: Suomussalmelle rajavartia-alikersantti Vilho Mikonpoika Loukonen Kolkkalasta

Talo K25 28.11.1935 Rannan Sanomat
Ryöstö Kuolemajärven Kolkkalassa. Saalis: 4000 mk. rahaa ja velkakirjoja. Kun entinen talollinen Onni Pentikäinen kotoisin Kuolemajärven Kolkkalan kylästä palasi viime perjantai-iltana klo 20-21 välillä Lattulan kylästä kotiinsa, hyökkäsi hänen päälleen Kolkkalan ja Lattulan välillä olevan parin sadan metrin suuruisen metsätaipaleen kohdalla kaksi miestä, joita Pentikäinen ei ehtinyt tuntea.

He löivät ensin Pentikäistä kivellä päähän ja sitten kurkusta kuristaen ryöstivät tämän taskusta lompakon, jossa oli rahaa noin 4,000 :- mk. ja muutamia velkakirjoja. Teon tehtyään kiirehtivät miehet nopeasti karkuun. Pentikäinen yritti seurata heitä, mutta pääsivät nämä pakenemaan ennen kuin hän ehti tuntea ketä miehet olivat.

Asia on ilmoitettu poliisille. Ryöstäjät todenmukaisesti eivät ole etäisiä, koska he tiesivät Pentikäisellä olleen mukanaan rahaa, vaikka tämä ei liikkunut sellaisilla asioilla, jossa hän sitä olisi sitä tarvinnut.

12.12.1935 Rannan Sanomat
Jutelmaa. Kolkkalan isännän takki. Erään Kolkkalan isännän päällystakki Kuolemajärven Kolkkalassa paloi poroksi kaikista suojelutoimenpiteistä huolimatta kun siihen ensin hänen ollessaan metsässä lensi kipinä. Siitä kipinästä ei kuitenkaan seurannut lopullinen tuho, koska Kolkkalan isäntä sai sen sammutetuksi, mutta kun hän lähti tulemaan metsästä jonkun ajan kuluttua pois ja kantoi takkia kainalossaan, leimahtikin takki äkkiä ilmiliekkiin. Nyt olivat sammutustoimenpiteet tärkeitä ja kyllähän takin omistaja niihin ryhtyikin, mutta niistä ei ollut apua.

Takki paloi vain, ja sen ohella, että oli polttaa vielä omistajansakin, se paloi aivan poroksi. Maantielle jäi tuhka, eikä omistajan ollut muuta neuvoa kuin katsella tapahtunutta hävitystä. Minkä sille. Kirjeenvaihtajamme, joka meille asian kertoi, ei mainitse, oliko takki vakuutettu taikka muuten turvattu tuhovaaralta, mutta toivokaamme, että se olisi ollut. Asian takia annamme lukijoillemme sellaisen neuvon, että he eivät panisi metsässä ollessaan takkiaan niin lähelle tulta, jotta siihen voisi pirahtaa kipinä. sillä kelle tahansa voi käydä samoin kuin Kolkkalan miehen takille. Ville Viksu.

23.12.1935 Rannan Sanomat
Maaherra käynyt Kuolemajärvellä. Viime lauantaina oli läänin Maaherra tutustumiskäynnillä Kuolemajärvellä, käyden tällöin kunnan toimistossa ja tutustuen siellä verotusta koskeviin asioihin sekä samalla neuvotellen tutkijalautakunnan jäsenten kanssa muutamista seikoista, jotka tulevat kysymykseen kunnan taksoituksessa. Maaherran oleskelu paikkakunnalla kesti ainoastaan yhden tunnin. Maaherra saapui Kuolemajärven asemalle, jossa häntä oli vastassa nimismies Aho ja kunnallislautakunnan esimies Tatu Muurinen junalla klo 10.10 ja poistui junalla klo 11.20.

Talo K19 31.12.1935 Rannan Sanomat
Pikku-uutisia: Kuolemajärven Kolkkalan kansakoulussa viettivät Tikkalan nuorisoliittolaiset Tapaninpäivänä klo 3 henkisen juhlatilaisuuden runsaalla ohjelmalla, jossa oli puhe m.m. paikallisilta puhujilta Kettiseltä ja Venäläiseltä. Lisäksi oli ohjelmassa myöskin kertomuksia, vuorokeskustelua, lausuntaa ja raamattukeskustelua. Väkeä oli tilaisuudessa erittäin runsaasti.

 

Kirkolliset uutiset

13.6.1930 
Avioliittoon vihitty ensimäisenä helluntaina morsiamen kodissa Yläkirjolasta neiti Helmi Loukonen ja myymälänhoitaja Aarne Villanen Inkilästä.

18.6.1930 
Juhlallinen ripille laskemistilaisuus helluntaina Kuolemajärven kirkossa, jolloin ripille laskettiin toista sataa lasta, kirkon ollessa ääriään myötä väkeä täynnä. 

13.8.1930 
Avioliittoon kuulutettu talollisen poika Väinö Rikhard Kesäläinen Johanneksesta ja talollisen tytär neito Martta Kettinen Kolkkalasta. 

22.10.1930 
Kuolleita: Tm Simo Potinkara Kolkkalasta 63v 9kk 10pv

24.12.1930 
Kuolleita: Talollisen leski Loukonen os. Laasonen 78v 5kk 27pv

15.1.1931 
Muutot: Nti Olga Martta Hietanen Kolkkalasta Viipuriin

5.2.1931 
Kuolleita: Tal. vaimo Hanna Kettinen os. Hovi Kolkkalasta 77 v 2 kk 25 pv

5.2.1931 
Muuttaneita: Aino Kettinen Kolkkalasta Viipuriin

26.2.1931 
Kuolleita: Talollinen Salomo Suurhasko Kolkkalasta 86 v 10 kk 4 pv

26.2.1931 
Kuolleita: Talollinen vaimo Eeva Kettinen os. Muurinen Kolkkalasta 58 v 6 kk 9 pv

26.2.1931 
Muuttaneet: Matilda Savolainen Kolkkalasta Koivistolle

26.2.1931 
Kylänlukuja: 3.3. Kolkkalassa Oskar Pesosella klo 10

12.3.1931 
Muuttaneet: Helmi Kaijanen Kolkkalasta Koivistolle

12.3.1931 
Muuttaneet: Saima Pirhonen Kolkkalasta Koivistolle

21.5.1931 
Kuolleita: Tal.p. Taavetti Loukonen Laasolasta 24 v 11 kk 20 pv

16.7.1931 
Muuttaneet: Palv. Amalia Loukonen Kolkkalasta Viipuriin

6.8.1931 
Kuolleet: Tal. leski Eeva Akkanen os. Laasonen Kolkkalasta 77 v 10 kk 14 pv

20.8.1931 
Avioliittoon kuulutettu: Aleksanteri Skyttä ja Elisabet Lattu os. Kaukiainen Kolkkalasta

1.10.1931 
Kuolleita: Talollisenpoika Otto Nikodemuksenpoika Loukonen Laasolasta 27 v 5 kk 12 pv

22.10.1931 
Avioliittoon kuulutettu: Väinö Mäkeläinen ja Lyyli Kettinen, mol. Kolkkalasta

14.1.1932 
Kuolleita: Talollisen lapsi Meeri Mäkeläinen Kolkkalasta 1 1/2 vrk

21.1.1932 
Kuolleita: Talollisentytär Saima Siviä Nikolaintytär Loukonen Kolkkalasta 24 v 5 kk 13 pv

28.4.1932 
Kuolleita: Mäkitupalaisen lapsi Markus Kaijanen Kolkkalasta 12 v 6 p

19.5.1932 
Kuulutettuja: Op. Urho Jalmari Lundén ja taloll. tr Martta Elina Konstantin.tr Mahkonen, mol. Kuolemajärven Kolkkalasta

7.7.1932 
Kuolleita: Tal. Emmanuel Abrahaminp. Laukonen Laasolasta 51 v 9 kk 5 pv. (Hukkui Kuolemajärveen)

7.7.1932 
Kuolleita: Taloll. p. Antton Mooseksenp. Vyyryläinen Pinonniemestä 41 v 3 kk 2 pv (Hukkui Kuolemajärveen)

28.7.1932 
Kuolleita: Taloll. Herman Taavetinp. Pentikäinen Kolkkalasta 72 v 4 p. 

28.7.1932 
Kuulutetut: Taloll. poika Vilho Taavetinp. Rusi Laasolasta ja taloll. tr. Sylvi Elina Aprahamintr. Mäkeläinen Kolkkalasta.

15.9.1932 
Muuttokirjaa Käkisalmen maaseurakuntaan anoo alakansakoulunopettaja Hilma Maria Gabrielintr. Lattu Kolkkalasta.

5.1.1933 
Muuttanut Kolkkalasta Johannekseen Talollisen tytär Hilja Siviä Aapramintytär Lattu.

26.1.1933 
Muuttanut Viipurin Tuomiokirkkoseurakuntaan palvelijatar Toini Anna Nikolaintytär Suurhasko Kolkkalasta.

9.3.1933 
Kuolleita: Talollinen Emil Abraminpoika Kettinen Kolkkalasta ikä 42v 4kk 1pv

5.5.1933
Kuolleita: Ida Maria Abramintytär Kettinen Kolkkalasta 24v 9kk

11.5.1933 
Kuolleita: Talollisen pojan lapsi Hannu Eemelinpoika Lattu Kolkkalasta 5v 3kk 12pv

18.5.1933 
Kuolleita: Talollisen leski Beatta Joosepintytär Lattu Kolkkalasta 64v 8kk 12pv

1.6.1933 
Kuolleita: Talollinen Antti Hermanninpoika Kettinen Kolkkalasta 66v 7kk 6pv

29.6.1933 
Kuolleita: Mäkitupalaisen leski Helena Erkintytär Laasonen Laasolasta 78v 11kk 29pv

10.8.1933 
Kuolleita: Talollinen Herman Juosepinpoika Loukonen Kipinolasta 71v 7kk 27pv 12.10.1933 
Kuolleita: Taloll. lapsi Hannu Kalevi Väinönp. Mäkeläinen 2 kk 21 pv

30.11.1933 
Muuttaa: Koivistolle taloll. p Reinhold Abraminp. Mäkeläinen Kolkkalasta

29.12.1933 
Kuolleet: Talol. poika Johannes Nikod. p Suurhasko Kolkkalasta 9 v 8 kk 25 pv

28.3.1934 Rannan Sanomat
Kuolleet: Talon vanha isäntä Abraham Joosepinpoika Loukonen Pinnonniemestä 78 v 11 kk 25 pv

12.4.1934 Rannan Sanomat
Kuolleet: Torpparin leski Kristiina Hermannintytär Sorvali Kolkkalasta 77 v 9 kk 15 pv

26.4.1934 Rannan Sanomat
Talollinen Taavetti Joosepinpoika Kettinen Kolkkalasta 50 v 28 pv

9.5.1934 Rannan Sanomat
Avioliittoon kuulutettuja: Itsellisen poika Ville Kettinen ja talollisen tytär Aino Alina Antintytär Kettinen molemmat Kolkkalasta

9.5.1934 Rannan Sanomat
80 vuotta täytti viime sunnuntaina Kuolemajärven Kolkkalassa maanviljelijä Nikodemus Kettinen

26.7.1934 Rannan Sanomat
Muuttaneita: Koiviston kauppalan seurakuntaan työmies Apraham Joosepinpoika Sirkiä Kolkkalasta

29.11.1934 Rannan Sanomat
Avioliittoon kuulutettuja: Taloll. p. Feelix Juhonpoika Kotro Uudeltakirkon Toivolasta ja taloll. tr. Hilma Juhontytär Venäläinen Kolkkalasta.

20.12.1934 Rannan Sanomat
Avioliittoon kuulutettuja: Taloll. p. Salomon Abraminpoika Mäkeläinen ja taloll. tr. Lempi Pekanp. Mäkeläinen Kolkkalasta.

29.12.1934 Rannan Sanomat
Kuulutettuja: Taloll. poika Väinö Veikko Joosepinp. Sirkiä Kolkkalasta ja taloll. tytär Aili Siviä Niklaksentytr. Inkinen Inkilästä.

5.2.1935 Rannan Sanomat
Kuolleita: Romaani Kustaa Eliaanp. Lind Kolkkalasta 72 v 6 kk 14 p

6.6.1935 Rannan Sanomat
Kuolleita: Taloll. Konstantin Jaakonp. Hentula Laasolasta 62 v 18 p

6.6.1935 Rannan Sanomat
Aviol. kuul.: työmies Juho Nikodeemuksenp. Venälänen ja taloll. tr. Anna Siviä Anttonintr. Kontto, mol. Laasolasta

6.6.1935 Rannan Sanomat
Muuttannet: Aura Lahja Kääriäinen Kolkkalasta Koivistolle

29.7.1935 Rannan Sanomat
Muuttaneet: palvelijatar Lempi Sirkka Helvi Laasonen Laasolasta Tuusulaan

8.8.1935 Rannan Sanomat
Muuttokirjaa anoo Kirvuun tal.tr. Lyyli Aliisa Mikontr. Loukonen Kolkkalasta

19.12.1935 Rannan Sanomat
Aviol. kuul.: työmies Matti Joonaanp. Mäkeläinen Viipurin tuomiokirkkosrk:sta ja tal.tr. Helmi Maria Juhanantr. Suurhasko Kolkkalasta.

19.12.1935 Rannan Sanomat
Muuttokirjaa anovat Koiviston kauppalaan tal. Nikodemus Kettinen perh. Kolkkalasta.

Jatka uutisiin 1936-39 »